Untitled Document

Úvod

 

PROFIL

 

Advokátska kancelária JUDr. Petra  Vevurku  patrí medzi prvé advokátske kancelárie založené v regióne Orava a na trhu pôsobí už od roku 1991. 
Prvoradou úlohou našej kancelárie  je pre nás  právna ochrana klienta, presadzovanie jeho záujmov, rýchlosť poskytnutých služieb, ako aj celková spokojnosť klienta s našimi službami. Právne služby poskytujeme pre domácich  aj zahraničných klientov (v slovenskom, poľskom, španielskom a anglickom jazyku). Advokátska kancelária poskytuje právnu pomoc vo všetkých oblastiach práva pre fyzické a právnické osoby.

 

REFERENCIE

 

Aktuálne znenie zákona o advokácii a stavovských predpisov Slovenskej advokátskej komory nedovoľuje advokátskej kancelárii získavať klientov propagáciou vlastných klientov. Akékoľvek zverejňovanie konkrétnych klientov a poskytovanie informácií o nich prostredníctvom webových stránok pre verejné účely je pre advokáta neprípustnou reklamou jeho služieb.
Vzhľadom  na vyššie uvedené skutočnosti sme oprávnení poskytovať informácie o našich klientoch zákonnou formou, a to s predchádzajúcim súhlasom každého klienta a s uvedením osoby, ktorej sa informácia poskytuje.